COM TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

7,700,000 đ

Cua Pha Lê

1.5 Size 1.4 ~ 1.5kg 1,850,000 đ

Cua Bắc Mỹ

0.95 Size 0.8~0.95kg 580,000 đ

Cua King đỏ

2.3 Size 2.2 ~2.3kg 1,550,000 đ

Cua Huỳnh Đế

0.8 Size 700 ~ 800gram 1,050,000 đ

web.btnSubscribs
Đăng ký nhận bản tin để được ưu đãi