Combo Sum Vầy.

1,215,000 đ

Bánh nướng ngũ vị bào ngư hàn quốc đặc biệt 2 trứng

1 210gram 250,000 đ

Bánh nướng hạt sen ít đường 1 trứng

1 180gram 170,000 đ

Bánh nướng hạt sen & đậu xanh 1 trứng

1 180gram 175,000 đ

Bánh nướng sầu riêng 1 trứng

1 180gram 170,000 đ

web.btnSubscribs
Đăng ký nhận bản tin để được ưu đãi