SẢN PHẨM HOT

Bánh trung Thu

CUA – GHẸ BIỂN

Mới
Giá gốc là: 2,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,870,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,750,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 2,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,400,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,400,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,250,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 650,000 ₫.Giá hiện tại là: 550,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 650,000 ₫.Giá hiện tại là: 550,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,400,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,250,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 2,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,400,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,750,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 2,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,870,000 ₫.

Mực – Bạch Tuộc

Mới
Giá gốc là: 650,000 ₫.Giá hiện tại là: 610,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,000,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 600,000 ₫.Giá hiện tại là: 550,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 650,000 ₫.Giá hiện tại là: 610,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,000,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 600,000 ₫.Giá hiện tại là: 550,000 ₫.

Tôm Biển

Mới
Giá gốc là: 1,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 900,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,150,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,700,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,500,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 900,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,150,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,700,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,500,000 ₫.

Hải Sản Mới nhất

Mới
Giá gốc là: 1,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 900,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,150,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,700,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,500,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,450,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,300,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,050,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 750,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 650,000 ₫.Giá hiện tại là: 550,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,400,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,250,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,450,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,300,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,050,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 750,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 650,000 ₫.Giá hiện tại là: 550,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,400,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,250,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 2,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,400,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 1,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,750,000 ₫.
Mới
Giá gốc là: 2,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,870,000 ₫.

Tin tức

Calisa và câu chuyện thương hiệu

Bối cảnh và lịch sử hình thành của bánh trung thu Calisa Năm 2014, thương...